"Който не работи, не трябва да яде."

Пословици и поговорки

captcha