"Който много чете, той и много знае."

Пословици и поговорки

captcha