"Който купува това, което не му е трябва, продава това, което му трябва."

Пословици и поговорки

captcha