"Който е работен, ще бъде имотен."

Пословици и поговорки

captcha