"Който е копал лозето, той ще яде гроздето."

Пословици и поговорки

captcha