"Когато вървиш, напред гледай: ако не намериш нищо, поне няма да се препънеш."

Пословици и поговорки

captcha