"Когато ти е слаб умът, да ти е як гърбът."

Пословици и поговорки

captcha