"Когато сме още неопитни, си мислим, че сме напълно отговорни за начина, по който се отнасят другите с нас. Оттогава насам съм научила, че ние сме отговорни единствено за начина, по който се отнасяме с другите." Роуз Лейн

Мъдри мисли

captcha