"Когато си видиш ушите."

Пословици и поговорки

captcha