Когато се раждаш, получаваш билет за най-откачалското шоу. Ако си роден в Америка, получаваш място на първия ред.

Джордж Карлин

captcha