"Когато кучето лае луната, това е религия, но ако лае чужденци, това е патриотизъм! " Дейвид Стар Джордън

Мъдри мисли

captcha