"Когато фактите говорят и боговете мълчат."

Пословици и поговорки

captcha