"Когато една врата се затвори, друга се отваря." Милел де Сервантес

Мъдри мисли

captcha