"Когато цъфнат налъмите."

Пословици и поговорки

captcha