"Когато атовете се ритат, магаретата теглят."

Пословици и поговорки

captcha