"Кога човек умре, тогаз добър става."

Пословици и поговорки

captcha