"Което дяволът не може, вика жената да го направи."

Пословици и поговорки

captcha