"Казали на лисицата, а тя си казала на опашката."

Пословици и поговорки

captcha