"Като вдигнеш тоягата виновната котка ще избяга."

Пословици и поговорки

captcha