"Като не щеш мира — на ти секира."

Пословици и поговорки

captcha