"Като две и две — четири."

Пословици и поговорки

captcha