"Капка катран бъчва мед разваля."

Пословици и поговорки

captcha