"Канили магарето на сватба, но му заръчали да вземе и самара."

Пословици и поговорки

captcha