"Каквото селото, такъв и кмета."

Пословици и поговорки

captcha