"Каквото посадиш, такова ще пожънеш."

Пословици и поговорки

captcha