"Какво е време? Ако никой не ме пита, знам какво е време. Ако трябва да обясня на питащия — не, не знам."

Августин Блажени

captcha