Какво би било, ако нямаше хипотетични въпроси?

Джордж Карлин

captcha