"Както ръчица пипала, тъй гърбица носила."

Пословици и поговорки

captcha