"Кажи на слепия, че е сляп, и той ще ти се разсърди."

Пословици и поговорки

captcha