"Животът е като стълба — едни се качват, други слизат."

Пословици и поговорки

captcha