"Живей в мир с хората и в борба с пороците си." Латинска мъдрост

Мъдри мисли

captcha