"Живеем, колкото да не е светът без хора."

Пословици и поговорки

captcha