"Женски език от турска сабя по-остър."

Пословици и поговорки

captcha