Жените обичат мълчаливите мъже, защото си мислят, че ги слушат.

Джордж Карлин

captcha