"Жени ли се на шега, той ще носи рога."

Пословици и поговорки

captcha