"Жената не казва сал което не знай."

Пословици и поговорки

captcha