"Жената е най-скъпата покъщнина."

Пословици и поговорки

captcha