"Жената е колкото сладка, толкова и горчива."

Пословици и поговорки

captcha