"Жена и кокошка синор нямат."

Пословици и поговорки

captcha