"Жадният кон и мътна вода пие."

Пословици и поговорки

captcha