"Изскочи като дявол от шише."

Пословици и поговорки

captcha