"Истинското щастие всеки си изгражда сам, като чрез чувствата си стане независим от съдбата." Александър фон Хумболт

Мъдри мисли

captcha