Индия е географско понятие. Да бъде наричана народност е все едно да наречем Екватора нация!

Уинстън Чърчил

captcha