"Имане без труд лесно се пилей."

Пословици и поговорки

captcha