"Има четири въпроса от значение в живота... Какво е свято? От какво е направен духът? За какво си заслужава да живееш, и за какво си заслужава да умреш? Отговора на тях е един и същ. Само любовта."

Джони Деп

captcha