"Или възможно най-кратко, или възможно най-приятно." Плутарх

Мъдри мисли

captcha