"И вълкът сит, и агнето цяло."

Пословици и поговорки

captcha