"И от врага на много неща може да се научи мъдрият." Аристотел

Мъдри мисли

captcha