"И без петли съмва."

Пословици и поговорки

captcha