"Хората се делят на три групи — тези, които са живи, тези, които са мъртви и тези, които са на море."

Аристотел

captcha